ثبت نام امریه سربازی
ثبت نام امریه سربازی
یکشنبه، 10 مهر 1401


به اطلاع مشمولین وظیفه فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری دارای برگ اعزام به تاریخ 1401/12/1 متقاضی امریه سربازی 
در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو می رساند 
جهت ثبت نام به  سامانه  amriyeh.moe.gov.ir
از تاریخ 1401/9/1 لغایت 1401/9/25 مراجعه نمایند .