مدیرعامل شرکت آبفا کردستان خبر داد: بیش از 9 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه های فاضلاب امسال اجرا شده است
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از اجرای بیش از 9 کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه های فاضلاب در سالجاری در استان خبر داد.
دوشنبه، 30 آبان 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، مهندس محمد فرهاد گفت: در این مدت 45.6 میلیون مترمکعب فاضلاب جمع آوری شده است، ضمن آنکه 3.3 کیلومتر عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب و 6 کیلومتر عملیات توسعه شبکه فاضلاب در نقاط شهری و روستایی استان انجام شده است.

وی با اشاره به واگذاری بیش از 7300 فقره انشعاب فاضلاب به متقاضیان در نیمه نخست امسال افزود: در حال حاضر 8 تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه حدود 200 هزار مترمکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: همچنین 10 تصفیه خانه فاضلاب نیز در دست احداث است که با اجرای آنها 127 هزار مترمکعب در شبانه روز به ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب استان افزوده می شود.

مهندس فرهاد با تأکید بر تداوم خدمات رسانی به شهروندان استان به عنوان مهمترین رسالت شرکت آبفا خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارائه این خدمات در دو بخش آب و فاضلاب، زمینه رضایتمندی بیش از پیش مردم استان فراهم شود.